Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fotosentetik Bakteriler

Fotosentetik Bakteriler

Fotosentetik bakteriler; Fotosentez yaparak enerji üretmektedirler. Fotosentezde, yeşil pigmenti bulunan klorofile sahip olan canlılar, ham madde model su ve karbondioksit ya da su mahalline H2S ya da sadece H2 kullanmak ile karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiyacı olan tek olaydır. Bu iş maksatlı, klorofil aracılığı ile absorbe edilmekte olan güneş ışığının enerjisi harcanmaktadır.

Eğer güneş ışığı mahaline organik olan maddelerin sentezi maksatlı kimyasal olan tepkilerden hasıl olan enerji kullanılacak olursa yaşanmakta olan bu duruma kemo sentez ya da kimya sentez adı verilmektedir. Birtakım bakteriler, ışık enerjisine gerek duymadan kimyasal olan enerji ile organik olan maddelerin sentezini yaparlar. Örnek olarak azot, kükürt, demir ve hidrojen bakterileri ototrofidirler. Klorofil bulunmadığı zaman kemosentez yardımı ile yaparlar.

Bu şekilde bizzat besinlerini imal eden bakterilere kemo sentetik bakteri adı verilir. Kemo sentetik bakteriler organik bir şekilde olmayan maddeleri oksitleyerek oluşturdukları kimyasal enerjiden yararlanarak CO2 ve H2O'dan kendilerine karbonhidratlı olan besinler oluştururlar. Toprakta azot, organik azot bileşikleri nitratlar ve amonyum tuzları biçiminde yer alırlar. Azotlu olan bileşikler, bakterilerce, okside yapılır, bu duruma nitrifikasyon adı verilir. Nitrifikasyon ile azot, bitkilerin kullanabileceği olan birleşikler durumuna gelirken elektrik eden kimyevi durumlardan dolayı özgür olan enerji de nitrifikasyona sebep olan bakteriler aracılığı ile kemosentez maksatlı kullanılmaktadır.

Bitkiler bilindiği gibi benzer olan havada bulunan CO2'yi bağlayarak organik olan bileşikler meydana getirmektedirler. Ama bitkilerin, havada bulunan azot gazını kullanmaları olası durumlar arsında değildir. Gelişmeleri oldukça önemli olan ehemmiyete sahip bulunan azotu, azotlu olan bileşikler biçiminde topraktan alırlar. Toprakta bulunan azotun kullanılır bir hale gelmesi de kemo sentez ile olduğundan dolayı, bu olay yardımı ile doğada azot devrini tamamlanmıştır. Fotosentez, klorofil taşımakta olan canlılarda ışık enerjisinden yararlanılarak organik olan fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük bir kısmını bu bitkilerden oluşmaktadırlar.

Bileşiklerin imal edilmesi durumudur. Bu yol ile besin imal eden canlıların bütününe fotosentetik organizmalar adı verilir. Işık enerjisinden yararlanarak enerjiyi depolarlar ve organiklerin indirgenmesi ve güneş enerjisi ile meydana geldiğinden dolayı fotosentez model anılır. Bu yol ile güneşin ışık enerjisi kimyasal olan enerjiye dönüştürülür ve organik olan madde ile sentezi inşa edilmiş olabilir ve bileşikler imal edebilirler. Bitkiler de diğer canlılar gibi benze olan hayati faaliyetleri maksatlı gerekli olan enerjiyi organik bir şekilde olan maddelerin kimyasal enerjisi ile sağlamaktadırlar.

Güneş ışığından yararlanarak havanın karbondioksit oranını düşürerek organik olan besinleri sentezini yaparlar. Yeryüzünde bulunan her türlü dinamik, metabolizma faaliyetlerini gerekli olan enerjiyi temel olan üç yoldan yapılmasını sağlamaktadırlar. Fotosentez tek özümleme olan faaliyetidir ve bu nedenle özümleme ya da asimilasyona benzeyen tipik adlarla da anılmaktadır. Yapraklar, bitkilerin besin üreten merkezidir. Bitki yapraklarını oluşturan hücrelerin içinde kloroplast şeklinde bilinmekte olan, oldukça fazla küçük yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların içinde yer alan yeşil klorofil maddesinin misyonu ışık yakalamaktır. Kloroplastlar güneş ışınlarını tek panele benzeyen kolektörü enerjiye dönüştürerek besin imal ederler. İmal edilen besin yapraklardan, bitkinin beslenmesinde gerekli olan diğer bölümlerine götürülür.

Havada bulunan karbondioksit, güneş enerjisinden faydalanılarak, nişasta ve diğer dik enerjili olan karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanılmasından sonra oluşan oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğu zaman bu karbonhidratlar da depolamış olduğu enerjiyi kullanmaktadır. Bu bitkilerle beslenmekte olan canlılarda bitkide bulunan karbonhidratlardan enerjiye olan ihtiyaçlarını karşılarlar. Fotosentezle her yıl yaklaşık olarak 200-500 milyar ton kadar CO2 dönüşüme uğratılmaktadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 00:34:43
Fotosentetik Bakteriler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fotosentetik Bakteriler Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Fotosentetik Bakteriler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarl...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları, Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği iç...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebi...
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler,  Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024