Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakteri Türleri

Bakteri Türleri

Bakteri türleri, Bakteri tek hücreli bir organizmadır. Genel olarak birkaç mikrometre büyüklüğünde olan bu bakteriler çeşitli şekillerde mevcuttur. Bazı bakteriler spiral şeklinde bazıları, küresel şekilde, bazıları da virgül şeklindedir. Yer yüzünün her ortamında bakteri mevcuttur.

Bakterilerin olduğu yerler

 • Toprak,
 • Okyanus derinlikleri,
 • Deniz suyu,
 • Hayvanların bağırsakları,
 • İnsan dersi,
 • Yer kabuğu,
 • Radyo aktif atıklar,
 • Asitli sıcak su kaynakları bakteriler varlığını sürdürdüğü yerlerdir. Bazı bakteri türleri büyüyebilen yapıdadır. Genel olarak sadece toprakta bulunan bakteri miktarı kırk milyon civarındadır. Dünyada ortalama olarak nonilyon kadar bakteri varlığını sürdürür.
Bakteriler gıdaların geri dönüşümü için hayati bir önem taşır. Gıda döngülerinde oluşan çok önemli adımlar arasındadır. Atmosferden azot fiksasyonu olayı da bakterilere bağlıdır. Ancak dünyada bulunan bakterilerin tamamı henüz tanımlanamamıştır. Bakterilerin sadece yarısı kadarı laboratuvar ortamlarında kültürlenebilmiştir. Bakterileri araştıran ve sadece bakterilere özgü bir bilim dalı olan bilim bakteriyolojisi vardır. Bu bölüm mikrobiyolojinini bir dalı olarak tanımlanmıştır.

Bakteri türleri, içerisinde insan vücudunda olan bakteriler bir insandaki hücre sayısının on katı civarındadır. Bu bakteriler özellikle sindirim sisteminde ve deride mevcuttur. Bu bakterilerin çoğunluğu bağışıklık sistemini güçlendirici yani dost bakteri özelliği taşımaktadır. Ne kadar dost bakteriler olarak insan vücudundaki bakterileri nitelendirsek de içlerinde zararlı olanları da vardır. Bunlardan bazıları da patojen bakterilerdir. Bu bakteriler enfeksiyonel durumlara neden olabilir.

Enfeksiyon üreten bakterilerin yaptığı hastalıklar arasında, şarbon, frengi, cüzzam, kolera ve veba başta gelir. En yaygın ve ölümcül olanı ise veba hastalığıdır. Solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinen veba dünyada yaklaşık olarak iki milyon insanın canını almıştır.

Bakteri türleri

 • Arkeabakteriler,
 • Öbakteriler şeklinde ikiye ayrılır.
Bir de bakteriler kendi içlerinde şekillerine ve boylarına göre kendi içerisinde bir ayrışma gösterir. Şekillerine göre boyları enlerinden daha uzun olan bakterilere bacillus denir. Yuvarlak olan bakterilere ise coccus denir. Coccus bakteriler kendi içerisinde gruplara ayrılır.

Bunlar; Diplokok bakteriler, monokok bakteriler, Streptekok bakteriler, Stafilakok bakteriler olarak isimlendirilmiştir.

Şekillerine göre bakteriler

 • Basil ve çubuk şeklinde olan bakteriler,
 • Spiral şeklini almış bakteriler,
 • Yuvarlak bakteriler,
 • Vibrio yani virgül şeklindeki bakterilerdir.
Oksijen durumuna göre bakteriler
 • Oksijenli ortamda yaşayan bakteriler, yani aerob bakteriler,
 • Geçici anaerob bakteriler,
 • Geçici aerob bakteriler,
Anaerob bakteriler oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler

Beslenme şekline göre bakteriler
 • Ototrof bakteriler,
 • Hetetrof bakterilerdir.
Bakterilerin yapısı her birinde farklı şekildedir. Bakteriler prokaryot hücreler olduğundan, hücre etrafını saran iki tip örtü tabakası vardır. Bakterilerin içlerinde hücre zarı onun üzerinde ise kalın hücre duvarı protein, karbonhidrat ve yağdan meydana gelir. Bakterilerde diğer çekirdekli hücrelerdeki gibi zar ile çevrili bir çekirdekleri yoktur. Kalıtım maddesi DNA'dan yapılmıştır. Çekirdek sahası denen yerde DNA'sı vardır. Bakterilerden sadece çok az bir kısmı ototroftur. Geriye kalanların organik madde sentezle olanları hariç hetetroftur. Bakteriler türleri, bakımından oldukça çok ve karmaşıktır. Henüz bilinmeyen çok sayıda bakteri çeşidi vardır. İnsanoğlu günümüz teknolojisi yardımıyla ancak yarısı kadarını çözümleyebilmiştir. Fakat halen birçok bakteri bilinmezliğini korumaktadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 07:53:00
Bakteri Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakteri Türleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Bakteri Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarl...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları, Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği iç...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebi...
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler,  Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024