Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakteri Çeşitleri

Bakteri Çeşitleri

Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sürekli olarak yeni bir bakteri çeşidinin ortaya çıkmasını sağlar. Ortaya çıkan bakteriler ise genellikle deneylerde kullanılarak tıbba faydalar sağlar. Bunun yanı sıra bakteri çeşitleri iki farklı grupta incelenmektedir. Bunlar hetotrof ve ototraf bakterilerdir. Bunlar direk olarak beslenme şekillerine bakılarak sıralandırılsa bile hepsi çok farklı özellikler taşımaktadır.

Arkeabakteriler


Bu bakteriler 1970'li yılların sonunda keşfedilmiştir ve birçok biyoloğu şaşırtmıştır bunun nedeni ise bu bakteriler çok ekstrem ortamlarda yaşamasıdır. Örneğin, metanojik arkeabakteriler, anaerobik ortamlarda yaşarlar ve metabolizması sonucu metan üretirler. Büyük baş hayvanların karınlarında yaşayabilirler büyük baş hayvanların ürettiği bağırsak gazlarının sonucu da bu bakteriden kaynaklanmaktadır. Bu bakteri çeşitleri tuz oranı çok yüksek ortamlarda yaşayabilirler. Termoasidofilik arkeabakteriler ise çok yüksek sıcaklıklara sahip asit çukurlarında yaşayabilir bu ortamlarda sıcaklık 100 santigrat derecenin üzerinde olabilir. Bu bakteri çeşitleri ökaryotların atası oldukları öne sürülmüştür.

Şekillerine Göre Bakteriler


Çubuk Şeklindeki bakteriler (Bacillus) silindir şekline gözükmektedir fakat bu bakterilerin boyları kendi eninden geniştir. Ancak bu biçimleri cins ve türlerine göre değişebilir. Besi yerinin bileşiminin ve diğer koşullar da bakterilerin morfolijileri üzerinde etkileri vardır.

Yuvarlak Olan Bakteriler (Coccus)


Bu bakteri çeşitleri spiral olanlara oranla, morfolojik olarak cins veya tür içinde daha fazla homojenite gösterirler. Çapları genellikle 0.8-1.0 mikrometre arasındadır. Hastalık oluşturan çapları çok az daha büyüktür.

Spiral Olan Bakteriler (Spirullum)

Uzun bir eksen etrafına helezoni şeklinde sarılmış bir vücuda sahiptir, çok rahat bükülebilir ve uzun eksen etrafında dönerek hareket edebilirler. Uzunlukları türler arasında farklılık gösterebilir.

Boyanmalarına Göre Bakteriler

Gram boyası ile boyandığı takdirde mavi-mor renk veren bakterilere gram (+), kırmızı-turuncu renk veren bakterilere ise gram (-) bakterileri denir. Farklı renklerde çıkabilir bu olay bakterinin hücre çeperinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Saprofit Bakteriler

Saprofit bakteriler bitki ve hayvan artıklarındaki  organik bileşikleri daha kolay bileşiklere ayırırlar. Bu şekilde hem kendilerine besin ve enerji elde ederler bunun yanı sıra toprağın zenginleşmesini sağlarlar. Bazı bakteriler de humustaki organik maddeleri daha kolay ayrıştırarak bitkilerin alabileceği inorganik maddelere dönüştürürler. Madde devirlerini gerçekleştirmesine yardımcı olurlar ancak çürüme sonunda ortaya çıkan maddeler çoğunlukla kötü kokarlar.

Ototrof Bakteriler

Fotosentetik bakteriler: Sitoplazmalarda serbest klorofil taşırlar. Fotosentez yaparlar lakin açığa oksijen çıkmaz.

Kemosentetik Bakteriler: Nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri, demir bakterileri ve kükürt bakteriler gibi grupları içerir. Nitrit, amonyak, demir, kükürt ve benzeri gibi zararlı olan maddeleri oksitleyerek zararsız bir hale getirirler. Bu oksitlemeler sonucunda kimyasal enerji açığa çıkar. Kemosentetik bakteriler çoğunlukla azotlu, kükürtlü, demirli maddeleri oksitler.

Parazit Bakteriler

Bazı Bakterilerin enzimleri bulunmamaktadır. Parazit bakteriler kendi başlarına herhangi bir sindirim olayı gerçekleştiremezler. Bu bakteriler ihtiyaç duydukları besinleri hazır olarak dışarıdan alırlar. Bu tür bakterilere parazit bakteriler. Bu bakteri çeşitlerinden bazıları hastalık yaparlar ve bunlara da patojen bakteriler denir. Patojen bakteriler üzerinde yaşadıkları konak canlının ölümüne sebep olabilirler fakat üzerinde yaşadığı canlı ile uyum sağlamışlarsa ölüme yol açmazlar. Zira konak canlı öldüğü takdirde kendileri de yaşayamazlar.
Son Güncelleme : 03.11.2023 01:23:53
Bakteri Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakteri Çeşitleri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Bakteri Çeşitleri"
tebrikler az olsa da en azından seçenekler ve açıklamaları var...
.
CEVAP YAZ
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler,  Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de ...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, Bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs Ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs Ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları,  Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın süreklil...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebilen bakterilerdir. Rhizobium, baklagillerle ortam yaşam sürerek azot biriktirmeye yarayan bakteri ka...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs Ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri Ve Virüsler
Popüler İçerik
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler, Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının b...
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri nasıl ürer, bakterilerin üremesi genellikle bölünerek yani eşeysiz olsa da, bazı bakteriler eşeyli üreme yoluyla da ürerler. Yaşadıkları ortam...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023