Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları

Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları

Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteri biyoloji ve biyokimya alanında ilerlemeler bakterilerin anti kanser olarak kullanımının yanı sıra anti kanser ilaçlarının verilmesinde de kemoterapiye gen tedavi ile hassas ajan amaçlı vektör olarak kullanılabilir birçok tarafını meydana koymaktadır. Bu kısımda özellikle de Escherichia coli enzim ve genleri kanser hastalığına karşın beden dışında tesirsiz olan ama beden içinde oldukça etkili çeşitlerine dönüşen ön-ilaç yöntemlerinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Pseudomonas ekzotoksinelrine konjuge edilen IL dört doğru şekilde malignant beyin urlarına uygulanmakta ve normal beyin hücreleri dışındaki hücrelerin IL- dört reseptörlerine dik bir şekilde afinite ile bağlanır ve böylelikle normal düzeydeki beyin dokusuna kayıp vermeden tümörün büyük bir bölümünün tahrip edildiği saptanmaktadır. Bu derleme sonucunda birtakım kanser çeşitlerinin tedavi amaçlı kullanılması bakteriyel kökenli olan anti kanser ajanların üst bölümüne odaklanmaktadır. Bakterilerin organik maddelere aktarılmasındaki rölü on dokuzuncu asrın ortalarına kadar anlaşılamamıştır. Bu yüzden insanoğlu ilk çağlardan beri mikroorganizmaları besin (Sirke, ekmek, şarap, peynir, bira, vesaire) kapsamında kullanmaktadırlar.

Son yıllarda moleküler ve biyokimyadaki gelişmeler mikroorganizmaların anti kanser ajan biçimimde özellikle de kanser rehabilitasyonunun omurgasını oluşturan kimyasal tedavide kullanımını gündeme getirmektedir. Kanser gen rehabilitasyonunda onkolitik ajan olarak bilinen virüslerin vektör biçiminde tüketimi oldukça iyi bilinmesine rağmen yine de günümüzde bakterilerin anti kanser potansiyeli ile bilinen fazla oranda denetim yapılmamıştır. İlk kez 1978 yılında malignant beyin tümörleri amaçlı bakteriler onkolitik ajan olarak kullanıma başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarda sağlık problemi oluşturmayan Clotridium butyricum M55 sporlarının karotid artere enjeksiyonu yapılmaktadır. Yapılan bu sporlar beyinde oluşan urlara ulaştıktan tam bir hafta sonra da onkolizis oluştuğu gözlenmiştir. Cerrahi yöntem kullanılarak çıkartılmıştır. Alternatif biçimde moleküler ile bakteriyolojideki gelişmeler kanser rehabilitasyonunda bakteriyel yöntemleri imkân ve alanlarını genişletmektedir.

Antikanser Ajan Şeklinde Mikroorganizmaların Kullanım Sahaları Şunlardır (Jain Pharma Biotech)

  • Birtakım mikrobiyal kökenli olan enzimlerin kanser kemoterapisi alanında ilaç şeklinde tüketimi
  • Onkolitik ajan olarak patojenik bakterilerin tüketimi
  • Kimyasal tedavi yönteminde kansere hastalığına hassas bakterilerin kullanılması
  • Kanser gen tedavi uygulaması amaçlı Vibrio cholerae ile Yersinia enterocolitica'nın bakteriyel vektör olarak tüketimi
  • Tümörün seçici olarak tahribi amaçlı bakteriyel toksinler ile genetik biçimde modifiye edilen bakterilerin tüketimi
  • Antikanser ilacı özelliğine getirilen ajanlar şeklinde bakterilerin tüketimi
Tedavi yöntemi için genetik olarak farklılığa uğratılmayan patojenik bakterilerin tüketimi arzu edilen bir yöntem olmamaktadır. Bakterilerin emniyetli ve kolay bir şekilde tedavi yönteminde tüketimi amaçlı genetik işlem yapılacağına işaret etmekte olan oldukça önemli veriler bulunmaktadır. Bakteriler toksinler de imnun olarak tertip eden urun üst kısmına doğrudan gösterişli bir biçimde onkolitik ajan olarak kullanılmaktadır. Bakterilerin genetik biçiminde modifikasyonu bakteriyel genomların diziliminin düzenlenmesi ile oldukça uyumlu bir hal almaktadır. Bunun yanı sıra genetik biçimde modifiye edilen bakteriler antikanser ajana dönüşmektedir. Kanser gen rehabilitasyonunun bir kısmını oluşturmaktadırlar. Genetik biçimde modifiye edilen bakteriler normal düzeydeki dokulara kayıp vermeden seçici olarak tümörün tahrip edilmesinden evvel ajan olarak kullanılmaktadır. Genetik mühendisliği ve biyo-bilişim yöntemleri ile geliştirilmiş yaklaşım ile teknikler en başta gıda sektörü alanında olmak üzere birçok uygulama alanı bulmuştur. Organik haldeki atıkları parçalayıcı enzimlerin bilgisinin kodlanmış olduğu genlerin kirli sularda yaşamını sürdürmekte olan mikroorganizmalara aktarılması çevre kirliliğine yol açan organik atıkların oldukça hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 14:39:41
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları"
Benim proje m vardı çok yardımcı oldu bu kaynak teşekkürler
Ayşenur . 22.03.2021 10:50:13
CEVAP YAZ
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarl...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları, Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği iç...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebi...
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler,  Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının b...
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri nasıl ürer, bakterilerin üremesi genellikle bölünerek yani eşeysiz olsa da, bazı bakteriler eşeyli üreme yoluyla da ürerler. Yaşadıkları ortam...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024