Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakteri

Bakteri

Bakteri, birbirinden bağımsız olarak yaşamını sürdürebilen küçük organizmalardır. Hücre yapıları prokaryottur. Boyutları ve biçimleriyle diğer mikroorganizmalardan ayrılırlar. Bakterilerin bu sahip oldukları boyutlar tür ve cinslerine göre farklılık göstermektedir. Büyük bakteriler genellikle saprofit olarak bulunurlar. Prokaryot bir hücre yapısına sahi olan bakterilerin kendilerine ait bir hücre yapıları bulunmaktadır. Gözle bakıldığında görülmeleri imkânsızdır. Optik incelemelerde belirli şartlar altında incelendiğinde görülebilir. Bu şartlar ancak ışık mikroskobunun sahip olduğu büyütme ve rezolusyon yeteneği sınırlarında yer alan 500-1000 kez büyütmelerdir. Bakterilerin büyüklüğüne sahip objelerde kontrast çok azdır. Bu zaten birçok yerde bilinmektedir. Kontrastın arttırılmasına yönelik yöntemlerden biri faz kontrasttır. Başka bir yöntem olarak da karanlık alan mikroskopiler de kontrastın azalmasına yardımcı olabilir. Her iki yöntem de hücrelerin canlı olarak izlenmesi için yapılmaktadır. Kontrastın arttırılması için uygulanan kimyasal yöntemlerden biri boyama uygulamalarıdır. Monera alemini oluşturan en yaygın ve en çok bilinen mikroskobik canlı türleri bakterilerdir. O kadar yaygındır ki tüm dünyada hemen hemen bulunmadığı yer yoktur. En çok organik atıkların bulunduğu yerleri severler. Organik atıklarda ve suda yaşarlar. Bakterilerin hava ile çok uzak mesafelere taşınma gibi özellikleri vardır. Bakterilere aslında bütün hayatsal olayların gerçekleştiği en basit canlılar diyebiliriz. Bakterilerin hepsi mikroskobik ve tek hücrelidirler. Hemen hemen hepsi birbirine benzer özelliklerdedir. Büyüklükleri en fazla, normal ökaryotik hücrelerin mitonkondri büyüklükleri kadardır.

Bakterilerin Hücre Yapıları: Bakteriler denildiği gibi prokaryot hücre yapısına sahiptirler. Prokaryot oldukları için zarla çevrililerdir ve çekirdek, mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum, golgi gibi organellere sahip değillerdir. Fakat bu organeller sitoplazma adı verilen sıvının içinde dağınık olarak bulunurlar. Ribozom için temel organel denilebilir. DNA, RNA, canlı hücre zarı ve sitoplazma bütün bakterilerin temel yapısında olan yapıtaşlarıdır. Bunun yanında bakteri hücreleri, cansız bir çeperle sarılıdır. Çeperin yapı şekli bitki hücrelerinin yapı şeklinden farklıdır. Selülöz içermezler. Bazı bakterilerin hücre çeperinin dışında kapsüller bulunur. Kapsüller bakterilerin dirençliliğini ve patojen olma özelliğini arttırabilir. Patojen olmak, hastalık yapabilmek anlamına gelmektedir.

Bazı bakteri çeşitleri kamçılarıyla hareket ederler. Bazı bakteri çeşitleri ise kamçıları olmadığı için sadece bulundukları ortamla birlikte pasif bir şekilde hareket halinde olabilirler. Bu özelliğe göre bakteriler kamçısız, tek kamçılı, bir demet kamçılı, iki demet kamçılı ve çok kamçılı gibi gruplara ayrılabilirler. Bazı bakteri türleri mezozom denilen zar türlerini yapılarında yaratılış gereği bulundururlar. Bu mezozom içinde oksijenli solunum enzimleri vardır. Oksijenli solunum gerçekleştirebilen fakat mezozomu bulunmayan bakteri çeşitlerinde ise solunum zinciri enzimleri hücre zarına tutunmuş bir halde bulunur. Bakterilerde de yapının birçoğu insan yapısı gibi sudan oluşmaktadır. Bu oran bakterilerde 9/10 insanlarda 3/4 olarak gösterilebilir. Bakterilerin yapısındaki suda çözünmüş maddeler hücre zarından giriş ve çıkış yapabilirler. DNA'lar da sitoplazmaya serbest bir şekilde dağılmışlardır. Bakteriler ökaryot hücrelere göre daha çok ve daha küçük boyutlarda ribozom içerirler. Bunun sayesinde protein sentezleme hızları çok yüksektir. Bakteriler sadece kamçıları bakımından gruplanmazlar. Birçok özelliklerinden dolayı gruplanabilirler. Bu özelliklerden bazıları şekilleri, beslenmeleri ve boyanmaları gibi konulara ayrılmaktadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 04:08:39
Bakteri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakteri Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Bakteri"
iyi çalışmalar Fasulye Rhizobium lupini bakterisni nereden temin edebiliriz fasulye aşılamak için azot fikasyonu
[email protected] . 25.10.2018 10:48:24
CEVAP YAZ
Amip, öğlena parcmeoyum. Ya bir tane daha vardı. Adını unuttum.
Şevval . 09.10.2017
CEVAP YAZ
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarl...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları, Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği iç...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebi...
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler,  Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024