Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakteri Hücresi

Bakteri Hücresi

Bakteri hücresi, bakteriler basit canlılardır. Buna rağmen özel biyolojik özelliklerden sorumlu çok iyi gelişmiş hücre yapısına sahiptirler. Bu özelliklerin geneli sadece bakterilere aittir ve arkelerde canlılarda veya ökaryot canlılarda bulunmaz. Bakteriler, daha büyük canlılara kıyasla daha basit yapılara sahip oldukları ve üzerlerinde kolayca deneysel çalışmalar yapılabildiği için, diğer canlılarda var olan birçok biyokimyasal özelliğin bakterilerde de var olduğu yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.

Şekillerine göre bakteriler

 • Koklar daire şeklinde
 • Basiller (Çubuk-rod şekilli)
 • Spiraller
 • Filamentöz (Uzatılmış)
Hücre şekilleri genellikle burada söz ettiğimiz bakteriler için özeldir. Bakterilerin, büyüme şekilleri birbirinden farklıdır. Bazı bakteriler oldukça karmaşık bir yapıya, çıkıntı ve uzantılara sahiptir. Bunun yanı sıra bazı türler yeniden üreme yeteneğine sahipken spor oluşturabilme yeteneğine de sahiptir. Bakteriler ışık mikroskobunda incelendiğinde birbirinden farklı şekillerde oldukları ve çoğalırken farklı şekilde koloni oluşturdukları gözlenmiştir.

Bakterilerin belki de en çok bilinen yapısal özelliği küçük yapılarıdır. Örnek verecek olursak Escherichia coli bakterisi hücreleri 2 mikrometre uzunluğuna sahip, 0.5 mikrometre çap ve 0.6-0.7 μ m³ hacmi ile normal ölçülere sahip bir bakteri türüdür. Bu, hacmin çoğunluğunu su oluşturmaktadır. Bu haldeyken yani yaş ağırlık 1 olarak ölçülmektedir. Kuru ağırlık ise 0.2 pikogram ile yaş ağırlığının beşte birine denk gelmektedir. Bakteri hücresinin kuru ağırlığının neredeyse yarıya yakınını karbon elementi oluşturmaktadır. Bu karbonun da yarısı bakteri yapısına katılan proteinlerde bulunmaktadır. Bakterilerin bu küçük yapısı çok önemlidir. Çünkü bakteriler hızlı madde alımı, hücre içi madde dağıtımı ve atık maddelerin dışarı atılmasını imkân sağlamaktadır. Düşük yüzey alanı-hacim oranında bakterinin normal metabolizmada meydana getirmesi gereken besinlerin dağıtım hızı azalır ve atıkların hücre zarından dışarı atılma oranı kısıtlanarak azalır. Bu durumda bakterinin dış dünyada yaşamını sürdürebilme yeteneğini kısıtlar.

Bakterilerde iki tip hücre duvarı vardır. Bunlar Gram pozitif (+) ve Gram neğatif (-) olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Bu farklılaşma Gram boyasıyla boyanıp boyanmama durumuna göre değişmektedir. Bu iki hücre duvarı içinde 2 nanometreden küçük maddeler porlardan geçebilmektedir. Bakteri hücresi tamamen ortadan kalkmış ise ve protoplast zedelenerek zarar görmüşse sferoplast olarak isimlendirilir. Bu bakteri duvarlarına penisilin gibi β-Laktam antibiyotikleri peptidoglikan yapısında bulunan çapraz zincirleri kırarak yapısını bozar. İnsan göz yaşında var olan lizozim enzimi bakterinin hücre duvarını eriterek vücudun savunmasına katkı sağlar.

Gram pozitif hücre duvarları

 • 10-15 mm kalınlığında sahip
 • 30-200 molekül
 • Hücre kuru ağırlığının %40 - 90
 • Temel komponenti peptidoglikan
 • Teikoik asitler içerir bu da hücre duvarı ağırlığının %50'sini kapsamaktadır.

Gram neğatif hücre duvarları

 • Hücre duvarı daha kompleks bir yapıda sahiptir.
 • Teikoik asit bulunmaz.
 • Peptidoglikan tabakası daha az kalınlıkta yani hücre duvarının %5-10'u kadardır.
 • Dış membrana sahiptir.

Son Güncelleme : 22.01.2024 01:04:40
Bakteri Hücresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakteri Hücresi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Bakteri Hücresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarl...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları, Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği iç...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebi...
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler,  Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024