Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Çürükçül Bakteriler

Çürükçül Bakteriler

Çürükçül Bakteriler, bu bakteri türleri yaradılış gereğince farklı bir yapıya sahip olmaktadır. Görev itibariyle organik bileşikleri daha basit bileşiklere ayırmayı sağlayarak doğanın döngüsünü sağlamaktadır. Dünya üzerinde bulunan bitki ve hayvanlar vakti zamanı gelince doğa üzerindeki görevlerini yitirerek ölürler. Bu ölü hayvan ve bitki yapılarının tekrardan doğaya katkı sağlamak amacıyla çürükçül bakteriler tarafından ayrıştırma yapılmaktadır. Bu ayrıştırma işlemi sırasında çürükçül bakteriler enerji ve besin ihtiyacını sağlamaktadırlar. Bunun yanında çok küçük parçalara ayrılan bu bitki ve hayvan ölüleri zaman içerisinde toprağa katılarak, toprağın zaman içerisinde zenginleşmesini sağlamaktadır. Böyle bir toprak yapısında ciddi anlamda verimler elde edildiği biyologlar tarafından yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalarda organik bileşikler yönünden zengin olan toprağa humuslu toprak denilmektedir.

Çürükçül Bakterilerin Doğaya Katkısı


Yüzyıllardan beri doğa kendisini sürekli olarak yenilemiştir. Aynı tür canlılar asırlardan beri dünya üzerinde varlığını sürdürerek, büyümüş, gelişmiş ve ölmüştür. Bu yaşam döngüsü yüzyıllardır devam etmektedir. Tam da burada çürükçül bakterileri ciddi anlamda işler düşmüştür. Bunun temel nedeni şayet canlılar küçük bileşiklere çürükçül bakteriler tarafından ayrılmasa bu defa insanlar, hayvanlar ve bitkiler aleminin tekrardan büyüyüp gelişmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Böylelikle çürükçül bakterilerin doğaya katkı sağladığı görülmüştür.

Çürükçül Bakterilerin Türleri


Yapılan araştırmalarda çürükçül bakterilerin birçok türü bulunmaktadır. Bulunan bu türlerin kendi içinde birçok faydalı görevleri bulunmuştur. Bir kısmı organik bileşikleri parçalamada görev alırken. Bir kısım çürükçül bakteri türü ise humustaki organik bileşikleri tamamıyla parçalayarak bitkinin alacağından daha küçük parçalara ayırmaktadır. Böylelikle atmosferin yaşamın dengesini sağlamak amacıyla karbon ve Azot gibi elementlerin döngüsel devir dayımı sağlamış olurlar. Şayet bir teori ile düşünüldüğü taktirde çürükçül bakteriler olmasaydı. Bütün azot ve karbon atomları hayvan ve bitki hücrelerine bağlı kalarak yaşamın devamlılığını sağlayacak olan ham madde atmosfer ve yer yüzünde bulunmayacaktır. Çürükçül bakterilerin yardımıyla çürüme sonunda ortaya çıkan küçük molekül maddeler çoğunlukla kötü kokulu olarak bilinmektedir. Bunun temel nedeni hayvan ve bitki kalıntılarının organik maddeleri dönüşmesi sırasında oluşan kokuşma olayından dolayı gerçekleşmektedir. Bunun yanında bir kısım bakteri türleri sağlık açısından ihtiyaç duyduğumuz besinlerin oluşmasını sağlayan bakterilerde bulunmaktadır. Bu faydalı bakteri türleri ise sütün yoğurda veya peynire dönüşmesini sağlayan bakteri bileşenlerini yapısında bulundurmaktadır. Bu nedenle bakteriler yaşamımızın devamını sağlayan en önemli mikroskobik varlıklardır. Bakteri türleri olmaması halinde yaşamın durması oluşarak yeryüzündeki canlılık faaliyetinin son bulacağı aşikardır.

Çürükçül Bakteri Türleri Üzerine Yapılan Araştırmalar


Bilim insanları insanlığın devamını sağlayan bu yararlı bakteri türlerin dünyanın oluşumunda etkili olduğunu sıklıkla dile getirmiştir. Bundan dolayı birçok biyolog ve kimya bilimce çürükçül bakteri türleri üzerine ciddi anlamda araştırmalar yapmıştır. Yapılan bu araştırmaların temel amacı başka gezegenlerde canlılığı sağlamak amacıyla bilimsel nitelik taşımaktadır. Bir kısım bilim insanları havanın olmadığı alanlarda yapmış olduğu araştırmalarda bir kısım çürükçül bakterilerin azot, oksijen, hidrojen veya besin olmadan yaşamlarını devam ettirdiği görülmüştür. Böylelikle atmosfer bulunmayan ortamlarda canlılık varlığı devam ettirerek yeni yaşam alanlarının bulunabileceği düşüncesi birçok bilim kurguyla birlikte teori olarak karşımıza çıkmış durumdadır. Bir kısım çürükçül bakteri çalışmaları sayesinde organik maddelerin tekrar tekrar üretilmesi sağlanarak döngüsel bir ürün verimi sağlanmıştır. Uzmanlar çürükçül bakterilerin yaşam için oldukça önemli olduklarını bilmelerinden dolayı insanlığın gelişmesi amacıyla birçok araştırmanın hala devam ettiği bilinmektedir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 22:06:53
Çürükçül Bakteriler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Çürükçül Bakteriler Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Çürükçül Bakteriler"
Bence çürükçül bakterilerin iyi tarafıda var ama kötü tarafıda var .
Pelşin Şahin . 17.04.2018
CEVAP YAZ
Mene nasil yaşiyirlar o lazimdi
Melek . 08.02.2018
CEVAP YAZ
BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER
Hakan . 15.01.2019 16:35:25
CEVAP YAZ
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarl...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları, Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği iç...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebi...
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler,  Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024