Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin sınıflandırılması biyoloji kapsamında epeyce ciddiye alınan bir vaziyettir. Guruplandırılmış bakteriler türlerine, şekillerine ve yapılarına göre çeşitli biçimlerde sınıflandırılmıştır. Bu sayede sınıflandırılmış olan bakterilerin analiz edilmesi ve öğretilmesi benzeri durumlar basit bir biçimde yapılabilmektedir.

Biçimlerine Göre Bakteriler


Küre şeklindeki bakteriler: bu bakterilerin ismi biyolojide "coccus" olarak değerlendirilmiş ve bu bölgede doğrudan bu ismi ile hitap edilmektedir. Coccus bakteri çeşidi hem kendi başına hem de toplanmış bir biçimde yer aldıkları ortamda hayatını sürdüren bakterilerdir. Biçimlerinin küre olması bu bakterilerin bakteri sınıflarında farklı bir sınıf oluşturmasında yeterli olmaktadır.

Çubuk şekilli bakteriler: bu bakterilerin ismi ise biyoloji biliminde "bacillus" olarak bilinmektedir. Bakteri kategorisinde sınıfını çubuk biçiminde olmasından alan bu bakteriler zor bir biçimde ortadan kaldırılan ve epeyce inatçı bir türdür. Öyle ki verem hastalığı ya da tifo hastalığı benzeri son derece riskli hallerin sebebi bu bakterilerdir.

Spiral şekilli bakteriler: Spirillum ismi ile biyolojide bulunan bu bakteri tekrardan şekillerine göre sınıflandırılmış bir bakteri türüdür. Son derece kıvrımlı bir yapısı bulunur ve uçlarında 2 kamçısı yer alır. Çok tehlike yaratmaz ama çoğaldığında çeşitli sorunları ortaya çıkarabilir.

Virgül şekilli bakteriler: İsmi "vibrio" durumda olan bu bakterilerin şekli virgül şeklindedir. Bugün görülebilen hastalıklar içinde korea hastalığında çok önemli etkisi olmaktadır.

Beslenme Biçimlerine Göre Bakteriler


Ototrof Bakteriler: Ototrof bakteriler aralarında fotosentez yapanlar ve kemosentez yapanlar olarak 2 çeşitli gurupta incelenmektedir. Bu bakteriler inorganik maddeler içerisinden organik madde sentezleyebilen bir özelliğe sahiptir.

Hetotrof Bakteriler: Hetotrof bakteriler aralarında üç farklı grupta incelenmektedir;

Satrofit (Çürükçül) bakteriler: Ölü organizmaların ayrıştırılmasında çok ciddi etki gösteren bu bakteriler nebat ve organik atıkları besin olarak faydalanarak ayrışarak toprağa karışmasını sağlarlar. Ekolojik dengenin korunabilmesi bakımından çok önemli vazifeleri olan bu bakteriler bugün faydalı bakteriler olarak bilinmektedir.

Parazit Bakteriler: bu bakterilerin besinleri sindirebilen enzimleri bulunmamaktadır. Bu sebeple bir başına yaşamaları fazla olası değildir. Besinleri sindirebilen enzimleri mevcut olmayan bu bakteriler çeşitli organizmalar ile yaşamaktadır.

Mutualist Bakteriller: bu bakteriler bugün pek çok ciddi sağlık sorununun görülmesinin nedeni durumda olan hastalıkların üstünde yer almaktadır. Bu bakterilerde çeşitli organizmalar olmadan yaşayamadığı amaçlı genelde diğer organizmalarla beraber yaşarlar. İnsanlarda ise kalın bağırsak içinde son derece çok görülmektedir.

Solunum Biçimlerine Göre Bakteriler


Bu gurupta yer alan bakteriler solunum şekillerine bakarak çeşitli biçimlerde sınıflandırılmıştır. Üç çeşitli biçimde sınıflandırılmış durumda olan bu bakteriler sırası ile şu biçimde incelenebilir.

Aerobik Bakteriler: Yalnızca oksijen bulunan ortamlarda yaşarlar ve oksijensiz ortamlarda çok az bir zamanda hayatını yitirirler. Bu bakterilerde mezozom yer alır. Benzer zamanda verem hastalığının oluşumunda önemli tesirleri bulunur.

Anaerobik Bakteriler: bu bakteriler ise oksijen mevcut olmayan ortamlarda hayatını sürdüren ve oksijen temasında hayatını devam ettiremeyen bakteri sınıfıdır.

Fakültalif Anaerop Bakteriler: bu gruptaki bakteriler hem oksijenli ortamda hem de oksijensiz ortamda çok kolay biçimde yaşayabilirler.

Gram Boyası ile Boyanıp Boyanamama Durumlarına Göre Bakteriler

Gram Pozitif: bu bakteriler kayıp görmeden gram boyası ile boyanabildiklerinden dolayı bakterilerin sınıflandırılması yapılırken farklı bir grupta incelenmektedir. Bu bakteriler boyandığında mor bir nitelik alırlar.

Gram Negatif: bu bakteriler ise kesin olarak gram boyası ile boyanmazlar. Aksi vaziyetlerde yaşam olanaksız bir hal alır.
Son Güncelleme : 23.01.2024 04:17:49
Bakterilerin Sınıflandırılması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakterilerin Sınıflandırılması Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Bakterilerin Sınıflandırılması"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarl...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları, Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği iç...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebi...
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler,  Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024