Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakteri Ve Virüsler

Bakteri Ve Virüsler

Bakteri ve virüsler, oldukça küçük yapıdaki canlılardır.

Bakteri ve virüs arasındaki fark


Birçok hastalığa sebep olmakla birlikte, bakterilerin faydalı olanları da mevcuttur. Bakteriler normal mikroskoplar yardımıyla görülmektedir fakat virüsler sadece elektron mikroskobu ile gözlemlenmektedir. Bakterilerin virüslerden ortalama olarak yük kat daha büyük olduğu söylenmektedir. Virüsler, ısıya karşı aşırı dayanıksız olmasına karşın, bakterilerin de bir kısmı ısıya dayanıksız iken bir kısmı da yüksek sıcaklıklarda yüksek dayanıklılık gösterirler. Her ikisi de birçok hastalığa sebep olur, fakat bakterilerin sebep olduğu hastalıklar için genellikle antibiyotik ilaç tedavisi etkili olurken, virüslerin sebep olduğu hastalıklar için antibiyotik kullanmak hiçbir fayda sağlayamamaktadır. Virüslerin canlı mı yoksa cansız mı olduğu yıllardan beri bir tartışma konusu olmuştur. Çünkü virüslerin içinde sitoplazma yoktur ve virüsler sadece başka bir canlı hücre içinde çoğalmaktadırlar. Bakteriler ise tamamen canlı oldukları için gerekli tüm mekanizmayı hücreleri içinde barındırırlar. Bakteri ve virüslerden şu şekilde ayrı ayrı da bahsedebiliriz:

Bakteriler


Ancak mikroskoplar ile görülebilen, oldukça küçük ve canlı organizmalar olarak tanımlanabilir. Biyoloji biliminde prokaryot hücre olarak bilinen bakterilerin yapısı, iç zar, hücre duvarı ve onun üstünde de dış tabakadan meydana gelmektedir. Bakterilerin boyları ortalama olarak 1-2 mikron arasında değişiklik gösterebilir. Bulunma yerleri, yapıları ve yaşam şekilleri bakımından farklı farklı sınıflara ayrılabilirler. Tek hücreli olan bu canlı varlıklar, çubuk, spiral ve küresel gibi değişik görünümde olabildikleri gibi bakterilerin birçok çeşidi her ortama uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. İnsan vücudu, toprak, su, hava bakterilerin yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilecekleri ortamlar arasında yer almaktadır.

Faydalı bakteriler (Probiyotik)


Peynir üretimi, yoğurt mayalanması, antibiyotik üretimi gibi hem yaşamsal gerekliliklerde hem de bazı kimyasal üretimlerde kullanılmaktadır. Zararlı bakteriler ise, patojen olarak adlandırılır ve bunlar da solunum yolu hastalıkları, kolera, frengi, verem, enfeksiyonlar, bakteriyel menenjit, larenjit, pnömoni ve şarbon gibi oldukça ciddi ve aynı zamanda ölümcül de olabilen hastalıkların oluşumuna sebebiyet vermektedir. Bakteriler yüzünden oluşan bu hastalıklar erken tanı ile farkedilirse ve uygun antibiyotik ilaçlarla tedavi yürütülürse, bakterilerin üremesi büyük oranda önlenerek hastalığın da ilerlemesi engellenebilir. Fakat farkedilmediği takdirde, bakteriler inanılmaz bir hızla üredikleri için malesef bazen bu vakalar ölümle de sonuçlanabilmektedir.

Virüsler: Canlı veya cansız olduğu hala kesin bir kanaate ulaşmamış olan, bakterilerden çok çok daha küçük olan en basit varlıklar olarak bilinirler. Ancak başka bir canlı hücre içinde üreyebilen ve içerisinde sitoplazma bulundurmayan virüsler, çok küçük boyutta oldukları için sadece elektron mikroskobu ile görüntülenebilirler. Yapılan incelemeler sonucunda baş ve kuyruk olmak üzere toplam iki kısımdan oluştuğu gözlemlenen bu varlıklar, sadece genetik bilgi taşırlar. Yıllarca bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda, virüslerin sebep olduğu hastalıkların bakteriler nedeniyle oluştuğu sanılmış ve ancak elektron mikroskobunun icadından sonra virüsler tespit edilmiştir.

Virüslerin yapısında, dış kısımda bir protein kılıfı ve içeride de nükleik asitler bulunmaktadır. Diğer canlı varlıklar gibi olmadıkları için yaşamlarını sürdürmeleri de üreme yapabilmeleri de zor koşullarda ve değişik şekillerde meydana gelir. Üreme şekilleri başka bir hücre içinde olduğu için, canlı hücre dışında sadece kristal şekilde görülürler. Bakteriler gibi farklı şekillerde bulunan virüsler, çubuk, elips ve küre şeklinde bulunmaktadırlar. Antibiyotik ilaçlardan etkilenmeyen virüsler, zor bir şekilde vücuda yerleşseler de bulundukları yerde nükleik asit bırakarak hücrelere kısa zamanda zarar verirler. Virüsler, çeşitlerine göre birçok hastalığa ve hatta zor tedavi edilmesinden dolayı ölümlere bile neden olmaktadır. Sebep olduğu hastalıklar şunlardır: Grip, solunum yolu hastalıkları, soğuk algınlığı, üst solunum yolu hastalıkları, uçuk, zona, su çiçeği, kabakulak, sarı humma, kızamık, rahim kanseri, kuduz, AIDS, çocuk felci, göz hastalıkları gibi oldukça ciddi hastalıklar virüsler yoluyla bulaşmaktadır. Mutlaka tedavi uygulanmalıdır ve zorlu bir süreç olan bu hastalık süresince doktor tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.
Son Güncelleme : 02.11.2023 20:56:41
Bakteri Ve Virüsler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakteri Ve Virüsler Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Bakteri Ve Virüsler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendi...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler,  Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de ...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, Bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs Ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs Ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları,  Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın süreklil...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs Ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri Ve Virüsler
Popüler İçerik
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebi...
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler, Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023